Close Button
Emergency Image

מחלקת הגבייה של המועצה המקומית כפר ורדים מאוישת על ידי משתי נשים מקסימות: רותי וינר וזהבה כהן. בנוסף להיותה גובה מקצועית ואמינה, רותי היא תושבת ותיקה בכפר. יעידו על כך אחוזי הגבייה הגבוהים והמרשימים אשר עמדו על 99% בשנה שעברה.

המחלקה גובה עבור כל השירותים, על פי חוק. החל מארנונה ואגרות החינוך השונות. המחלקה מספקת שירותי גבייה לכל חוגי הספורט, הקתדרה, המרכז למוסיקה והמרכז לשיפור למידה – שירותים המשמשים בנוסף לתושבי הכפר גם את הסביבה. המחלקה מהווה צינור גבייה למוסדות המועצה, עבורם היא גובה על פי חוק, תוך כדי שמירה מוחלטת על דיסקרטיות.

המחלקה מציעה שרותים הכוללים קדמה טכנולוגית – מאפשרת לשלם שוברים ולתקשר עם המחלקה באמצעות המייל. מעל 60% משלמים דרך הוראות קבע בבנק, 15% הוראות קבע באשראי ו-20% הנותרים– מולם עובדים די קשה. המחלקה פיתחה שיטת גבייה טלפונית על פי מודל גבייה אמריקנית בה מתקשרים, מזכירים לאנשים וגובים באמצעות הטלפון, אפיק שהתגלה כמוצלח ומפותח מאוד ובאמצעותו נוצר קשר של אמון בין התושב למחלקה. המחלקה משתדלת להגדיר עצמה כעסק ולראות בתושב כלקוח.