Close Button
Emergency Image

תושבים יקרים,

נמלת האש הקטנה מופיעה ברשימת מאה המינים הפולשים, הבעייתיים ביותר בעולם, של האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע. את הנמלה ניתן למצוא מחוץ לבית בגינות, במדשאות, ועל גבי שיחים ועצים. הנמלים נכנסות לבתים, בעיקר בקיץ, בחיפוש אחר לחות ומזון.
הנמלה פעילה במזג אוויר חם ולח, בדרך כלל בין החודשים אפריל עד אוקטובר, ונמצאת כמעט בכל היישוב.

דרכי התמודדות מומלצות

בארץ קיימים מספר תכשירים המיועדים להדברת הנמלה. תכשירים אלו הנם פיתיון רעיל, אותו אוספות הנמלים אל הקן.
למידע מפורט על דרכי הטיפול, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה.

על מנת שהטיפול יהיה אפקטיבי, מומלץ להתאחד מספר שכנים לביצוע ההדברה במקביל.

ברחובות בהם יש תפוצה רחבה של נמלת האש המועצה תבצע ניטור וטיפול מערכתי בשטחים הציבורים ובמקביל התושבים יבצעו הדברה בחצרותיהם עי מדביר מוסמך.

להרצאה בנושא ניטור והדברה של מפגע נמלת האש הקטנה לחצו כאן.

שלך ובשבילך,
איכות הסביבה