Close Button
Emergency Image

מהי פסולת אלקטרונית?
כל מוצר חשמלי, החל מסוללות למיניהן, כבלי חשמל, שלטים, מחשבים ניידים, טלפונים סלולאריים מכל הסוגים, מסכים, ועד מכשירים ביתיים כגון מפזרי חום, מאווררים, טלוויזיות, מקררים ומכונות כביסה וכו'.

מדוע חשוב למחזור פסולת אלקטרונית?
פסולת אלקטרונית היא אחת המזהמות ביותר, הן בתהליך היצור והן לאחר השימוש.

הידעתם שהחומרים מהם עשויה פסולת אלקטרונית הינם בעלי ערך כלכלי רב?

מוצרי אלקטרוניקה מכילים מתכות כבדות שחלקן רעילות ביותר כגון כספית, עופרת, אבץ, ניקל, כרום, אנטימון וארסן.
ההערכה היא שכיום מצטברים בישראל למעלה מ-100,000 טונות פסולת אלקטרונית בשנה, שהם אמנם רק כשישה אחוזים מכלל הפסולת המוצקה, אך מכילים כ-70% מסך הרעלים המסוכנים באתרי הפסולת!
העברת המוצרים למחזור מונעת יצירת מפגעים סביבתיים חמורים ובמקביל מאפשרת לנצל את הערך הכלכלי הגבוה של חלק מהמתכות.

מסך ישן? מחשב? טלוויזיה מקולקלת? סוללות? כבלי חשמל ישנים? יש להם מקום אצלכם ביישוב! אל תזרקו אותם לפח האשפה!

המועצה אוספת את הפסולת בישוב למחסן המועצה ולאחר מכן מתבצע  איסוף  עי תאגיד מאי .

הפסולת האלקטרונית נאספת במסגרת התקשרות של המועצה עם תאגיד מאי  שהינו גוף יישום מוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

מדוע חשוב למחזר פסולת אלקטרונית?

פסולת אלקטרונית (מכשירי חשמל וסוללות) הינה מהפסולות המזהמות ביותר, מחד ומכילה חומרים יקרים ביותר, מאידך. לא חבל לזרוק לפח?!
מוצרי אלקטרוניקה מכילים מתכות כבדות, שחלקן רעילות ביותר, כגון: כספית, אבץ, עופרת, ניקל, כרום, אנטימון וארסן. זוהי פסולת המייצרת זיהום, הן בתהליכי הייצור שלה והן לאחר השימוש. לכן, כה חשוב להפרידה משאר הפסולת הביתית ולהעבירה למחזור.
כיום, מצטברים בישראל יותר מ- 100,000 טונות פסולת אלקטרונית בשנה, שהם אמנם רק כ- 6% מכלל הפסולת המוצקה, אך מכילים כ- 70% מסך הרעלים המסוכנים באתרי הפסולת הביתית1 העברת המוצרים למחזור מונעת יצירת מפגעים סביבתיים חמורים ובמקביל, מאפשרת לנצל את הערך הכלכלי הגבוה של חלק מהמתכות.

הפעילות השוטפת – החל מאיסוף הפריטים ועד למחזורים והפיכתם לחומרי גלם בעלי ערך, לשימוש מחדש. תאגיד מאי ' פועלים מתוך ראייה הוליסטית שבמרכזה – לצד דאגה עכשווית לסביבה, הדאגה לדורות הבאים, ושימור משאבי הטבע – ניצבות חשיבותו ויכולותיו של האדם, באשר הוא. על פי ראייה זו, היכולת להתפרנס בכבוד ולהעניק משמעות לעשייה המקצועית, שמורה לכל אדם. כחברה, מוטלת עלינו האחריות

מתקן לאיסוף פסולת אלקטרונית