Close Button
Emergency Image

חניכי שבטי הצופים בכפר ורדים העניקו לראש המועצה מגן הוקרה על שנים ארוכות של שיתופי פעולה ערכיים

לרגל שנת המאה לפעילות תנועת הצופים בישראל בחרה התנועה להוקיר את המועצה המקומית כפר ורדים.

תנועת הצופים מציינת השנה 100 שנים לפעילותה בישראל, ועושה זאת בשלל אירועים ופעילויות מיוחדות – לחניכי התנועה וגם לציבור הרחב. התנועה, שהחלה את פעילותה בישראל בשנת 1919 ונחשבת לאחת מתנועות הצופים הוותיקות בעולם, היא כיום תנועת הנוער הגדולה בישראל: 90 אלף בני נוער משתתפים בפעילויות התנועה מידי שנה, ביותר מ-200 שבטים הפרוסים בכל רחבי הארץ (וגם בים). כחלק מאירועי שנת המאה ערכה השבוע התנועה את "יום הרשויות המקומיות", במסגרתו הוקירו מעל ל-200 שבטי התנועה את שיתוף הפעולה עם העיריות והמועצות בהן הם פועלים. כחלק מהיום המיוחד נפגש היום ראש המועצה, אייל שמואלי עם צור בשירי, מנחם מרגוליס, דן זעירא ואלעד משה, שהעניקו לו ולמועצה שי מיוחד לציון שנים ארוכות של שיתוף פעולה פורה וערכי.

אייל שמואלי ראש המועצה המקומית כפר ורדים: "נושא תנועות הנוער קרוב ללבי ואני רואה בו ציר מרכזי ומהותי בחינוך בכפר ורדים. נמשיך לחזק את פעילות התנועה, לדאוג ולסייע לפעילות הברוכה והערכית של שבט עפר. אני מבקש לברך את שבט עפר והתנועה כולה לרגל ציון 100 שנים לפעילותה."