Close Button
Emergency Image

קהילת המניין המשפחתי המסורתי [קונסרבטיבי]- בכפר ורדים

קהילת המניין המשפחתי המסורתי הינה קהילה משפחתית, שוויונית ומסורתית, בעלת וותק ומוניטין בכפר [פעילות משנת 1996] , המחויבת רעיונית להוות מרכז יהודי פלורליסטי לקהילה, לישוב ולסביבה. קהילה אשר חבריה וחברותיה מעורבים ומובילים עשייה יום יומית בתחומי היהדות והחברה, בשיח הבין-דתי ותיקון העולם בכפר ורדים ובגליל המערבי  משנת 1996 ועד היום.

רוחניות ותפילה: לב הקהילה הינו בית הכנסת המהווה מרכז דתי ורוחני למבקשי פני אלוהים ואדם ע"פ מסורת ישראל המתחדשת בעת הזאת. הקהילה מקיימת בקביעות תפילות בשבתות ומועדי ישראל, ומהווה בית יהודי מסורתי לעריכת וחגיגת טקסי חיים מילדות , בגרות ועד זקנה.

לימוד: בית המדרש הקהילתי הינו אבן שואבת למבקשות ולמבקשים להרחיב ולהעמיק את הקשר עם ארון הספרים היהודי על כל חלקיו באמצעות שיעורים שבועיים, לימוד בחברותא, פעילויות לחגים, סדנאות ומעגלי שיח לקהלים רחבים ביישוב ומחוצה לו.

חינוך: הקהילה מהווה בית חינוך לילדי וילדות היישוב, מגיל הגן ועד בגרות, ומבקשת לקיים שת"פ חינוכיים בין במסגרת נוע"ם ובין במסגרות החינוך הפורמאלי, ובכך להרחיב את הידע והמגע של ילדי היישוב והסביבה ליהדות פתוחה כהלכה.

תיקון עולם: הקהילה רואה עצמה מגדלור פלורליסטי וציוני בעלת קול ועשייה בסוגיות של שיווין, יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה , צדק חברתי ואקטיביזם אזרחי. רבים מחברי הקהילה מעורבים בפעילות התנדבותית ע"ב קבוע בכפר ומחוצה לו בעזרה לנזקקים, בפעילות עם "בית החורש", בגינה הקהילתית, אוזן קשבת, מל"ח, ועוד. אנחנו עומדים לרשות משפחות הישוב גם בעת יגון וצרה, בהתנדבות בחברא קדישא ובליווי וסיוע רגשי ורוחני.

סוכת שלום: הקהילה מקיימת פעילות בין דתית , ומקדמת שיח של שלום ושכנות טובה עם הישובים הסמוכים, ראשי עדות דתיות שונות ומיזמים גליליים בתחום זה. פסטיבל "סוכת שלום" הנערך מידי שנה בחג הסוכות הינו גולת הכותרת של קירוב הלבבות וקידום הערבות בין כל תושבי הגליל המערבי.

פלורליזם בישראל: כאחת מקהילות התנועה המסורתית [קונסרבטיבית] בישראל, הקהילה מבקשת להיות כוח ערכי, נוכח ופעיל, השותף ומקדם את עיצוב דמותה היהודית, הפלורליסטית והדמוקרטית של החברה הישראלית.

קשר עם התפוצות: הקהילה רואה עצמה כחלק מיהדות העולם, ומבקשת להיות בית לקהילות ויהודים בתפוצות , מקיימת קשרים עם מגוון רחב של קהילות יהודיות בתפוצות ואף מארחת משלחות על בסיס קבוע.

קהילת המניין המשפחתי המסורתי הינה אחת מ-90 קהילות התנועה המסורתית [קונסרבטיבית] בישראל ומהווה את הנקודה הצפונית ביותר מבין כל קהילות הקבע.

בראש הקהילה עומדת החל מקיץ 2016, הרבָּה נטלי לסטרג'ר, מוסמכת לרבנות מטעם בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר, של התנועה המסורתית בישראל. הקהילה הינה עמותה רשומה, ופעילותה מתאפשרת בעזרת מתנדבים ומתנדבות, איסוף תרומות ודמי חברות. כ"כ זוכה הקהילה לסיוע שוטף מטעם המועצה המקומית כפר ורדים – ועל כך תודתינו הגדולה.

לפנייה בכל שאלה: הרבָּה נטלי לסטרג'ר, נייד: 050-5249101, מייל: [email protected]

יו"ר העמותה, עופר דוד, לשאלות ומידע, נייד: 052-3793448

לאתר המניין המשפחתי המסורתי בכפר ורדים – https://masorti-kfarvradim.org.il/