Close Button
Emergency Image

בשנים האחרונות פעילות הנוער והצעירים נעשות במספר מסגרות בינהם תנועות הנוער.
מותיקי התנועות בכפר ורדים ניתן למצוא את קן הצופים, סניף עשיר בפיעלויות עם שרשרת בוגרים ענפה.
שבט עפר הינו שלוחה של תנועת הצופים בכפר ורדים, תנועת הנוער הגדולה בארץ.

ב 30 שנות הפעילות של השבט, זה גדל והתפתח וכיום מונה 350 חניכים בכיתות ד'-י"ב.
הפעילות השוטפת של השבט מתקיימת בימי שלישי ושישי ובנוסף אליה מתקיימות שלל פעילויות שיא, טיולים, סמינרים ומחנות המתקיימים לאורך שנת הפעילות.
פרט לשני מרכזים בוגרים ואב שבט, כלל התפקידים מיואשים ע"י השכבה הבוגרת, נוער בכיתות י'-י"ב. אלו בונים ומעבירים תהליכים חינוכיים, מתחזקים את השבט, אחראיים על כלל הפרויקטים ועל הקשר עם קהילת התושבים בכפר ורדים.
את השבט מובילים ערכי תנועת הצופים שמתבססים על שוויון, דמוקרטיה, קהילתיות, רב תרבותיות ויהדות.

תנועת נועם הוקמה ע"י אבישג שלנו מכפר ורדים. אבישג פגשה קבוצה של מתנדבים מנוע"ם אנגליה שהגיעו לכפר ורדים, ושאלה את עצמה מדוע לא יקום פה סניף נוע"ם. היא עצמה בררה פרטים בתנועה המסורתית ועניינה שתים מחברותיה שיצאו יחד עמה לשנה של קורס הדרכה.
עם סיום הקורס הקימו את סניף התנועה בכפר, כשבראשו עומדים "אב השבט", עופר ריבק, ורכזת השבט נילי אלדר. השבט פועל בחסות ובתמיכת המנין המשפחתי המסורתי, וחלק מהפעולות נערך בבית הכנסת
התנועה עוסקת בחינוך לא פורמלי ככל תנועת נוער. עם זאת, רק בשנת 2016 הוכרה כתנועת נוער ע"י משרד החינוך. מתחנכים בה ילדים ונוער מכיתה ב' עד י"ב, וזה אומר שהמתחילים דרכם בנוע"ם בכיתה ב' יסיימו את חברותם בתנועה 11 שנים לאחר שהתחילו.
הדגש בחינוך הוא על ערכים חברתיים, כמו: "ואהבת לרעך כמוך", קבלת האחר, כבוד לאזרחים הותיקים, אהבת ישראל, הכרת הארץ וערכי הציונות, יחד עם ערכי המסורת היהודית, שיתוף עם בני נוער מהעדות השונות והמיעוטים החיים באיזור הגליל, היכרות ופעילות משותפת.

קישור לאתר מועצת הנוער