Close Button
Emergency Image

בכפר ורדים פועלות שתי קהילות דתיות, אורתודוכסית וקונסרבטיבית המקיימות פעילות שוטפת בשבתות ובמועדים. הקהילות נהנות משלושה ביתי כנסת.

 קישור לדף בית כנסת אורתודוכסי 

קישור לדף בית כנסת קונסרבטיבי